Zarządzanie projektem

Usługa Zarządzanie projektem 

Zarządzanie projektem dedykowane jest Klientom oczekującym pełnego wsparcia w procesie inwestycyjnym. W ramach usługi zarządzanie projektem wspieramy naszych Klientów w obszarze prawnym i technicznym oraz prawidłowym opracowaniu budżetu i harmonogramu projektu.
Doświadczony zespół składający się, w zależności od wymagań projektu m.in. z Kierownika Projektu, Zespołu Inspektorów Nadzoru, Koordynatora Najemców, Kierownika Budowy, Kontrolera Kosztów, a także Administratora Projektu i Inżyniera Budowy.

W zakresie usług świadczonych w ramach usługi Zarządzanie Projektem znajdą Państwo:

 • Opiniowanie i weryfikacja projektu budowlanego
  po pierwsze – wskazanie nieuzasadnionych kosztów, ponadto  propozycje rozwiązań alternatywnych.
 • Opiniowanie i weryfikacja projektu wykonawczego
  – podobnie jak dla projektu budowlanego – wskazanie nieuzasadnionych kosztów oraz dodatkowo  propozycje rozwiązań alternatywnych.
 • Opracowanie kosztorysu wstępnego
  na podstawie projektu budowlanego.
 • Opracowanie szczegółowej wyceny
  na podstawie projektu wykonawczego.
 • Organizację i przygotowanie przetargu
  na Generalnego Wykonawcę a także wykonawców poszczególnych pakietów robót.
 • Opracowanie procedury przetargowej
  wraz z materiałami uwzględniając wszystkie wytyczne Klienta.
 • Porównanie i weryfikację prawidłowości wyceny robót,
  analizę ofert, przygotowanie wzoru umowy w szczególności z Generalnym Wykonawcą;
 • Prowadzenie negocjacji z kandydatami
  na Generalnego Wykonawcę a także wykonawcami poszczególnych pakietów robót.
 • Nadzór kosztowy i techniczny
  na każdym etapie wykonywania robót budowlanych.
 • Reprezentowanie Inwestora na terenie budowy
  zgłoszenie rozpoczęcia robót, zgłoszenie uczestników procesu budowlanego, co ostatecznie pozwala na uzyskanie niezbędnych oświadczeń i pozwoleń.
 • Kontrolę zasadności i kosztów
  robót dodatkowych i terminów wykonania prac.
 • Wielobranżowy nadzór techniczny
  to jest przede wszystkim czuwanie nad jakością wykonywanych robót.
 • Czynny udział w procedurze odbioru obiektu
  lub przeprowadzenie procedury odbioru.
 • Odbiór i weryfikację
  przede wszystkim dokumentacji po wykonawczej.
 • Rozliczenie końcowe projektu.
 • Nadzór nad usuwaniem usterek
  w okresie gwarancji oraz dodatkowo uczestnictwo w przeglądach gwarancyjnych.

Jeśli są Państwo zainteresowani usługą zarządzanie projektem – zapraszamy do kontaktu.