zarządzanie projektem budowlanym zielona góra

Usługa Zarządzanie projektem 

Zarządzanie projektem dedykowane jest Klientom oczekującym pełnego wsparcia w procesie inwestycyjnym. W ramach usługi zarządzanie projektem wspieramy naszych Klientów w obszarze prawnym i technicznym oraz prawidłowym opracowaniu budżetu i harmonogramu projektu.
Doświadczony zespół składający się, w zależności od wymagań projektu m.in. z Kierownika Projektu, Zespołu Inspektorów Nadzoru, Koordynatora Najemców, Kierownika Budowy, Kontrolera Kosztów, a także Administratora Projektu i Inżyniera Budowy.

W zakresie usług świadczonych w ramach usługi Zarządzanie Projektem znajdą Państwo:

 • Opiniowanie i weryfikacja projektu budowlanego
  po pierwsze – wskazanie nieuzasadnionych kosztów, ponadto  propozycje rozwiązań alternatywnych.
 • Opiniowanie i weryfikacja projektu wykonawczego
  – podobnie jak dla projektu budowlanego – wskazanie nieuzasadnionych kosztów oraz dodatkowo  propozycje rozwiązań alternatywnych.
 • Opracowanie kosztorysu wstępnego
  na podstawie projektu budowlanego.
 • Opracowanie szczegółowej wyceny
  na podstawie projektu wykonawczego.
 • Organizację i przygotowanie przetargu
  na Generalnego Wykonawcę a także wykonawców poszczególnych pakietów robót.
 • Opracowanie procedury przetargowej
  wraz z materiałami uwzględniając wszystkie wytyczne Klienta.
 • Porównanie i weryfikację prawidłowości wyceny robót,
  analizę ofert, przygotowanie wzoru umowy w szczególności z Generalnym Wykonawcą;
 • Prowadzenie negocjacji z kandydatami
  na Generalnego Wykonawcę a także wykonawcami poszczególnych pakietów robót.
 • Nadzór kosztowy i techniczny
  na każdym etapie wykonywania robót budowlanych.
 • Reprezentowanie Inwestora na terenie budowy
  zgłoszenie rozpoczęcia robót, zgłoszenie uczestników procesu budowlanego, co ostatecznie pozwala na uzyskanie niezbędnych oświadczeń i pozwoleń.
 • Kontrolę zasadności i kosztów
  robót dodatkowych i terminów wykonania prac.
 • Wielobranżowy nadzór techniczny
  to jest przede wszystkim czuwanie nad jakością wykonywanych robót.
 • Czynny udział w procedurze odbioru obiektu
  lub przeprowadzenie procedury odbioru.
 • Odbiór i weryfikację
  przede wszystkim dokumentacji po wykonawczej.
 • Rozliczenie końcowe projektu.
 • Nadzór nad usuwaniem usterek
  w okresie gwarancji oraz dodatkowo uczestnictwo w przeglądach gwarancyjnych.

Jeśli są Państwo zainteresowani usługą zarządzanie projektem – zapraszamy do kontaktu.

Zarządzenie projektem budowlanym Zielona Góra

Kontrola obiektów, postępów prac budowlanych oraz sprawowanie nadzoru nad całą inwestycją są konieczne do tego, aby projekt zakończył się sukcesem. Funkcję inspektora nadzoru inwestorskiego może sprawować wyłącznie osoba o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych, doświadczeniu oraz wiedzy budowlanej. W ProBuild, jako firma zapewniająca kompleksowe rozwiązania budowlanych procesów inwestycyjnych pełnimy również funkcję inspektora nadzoru. Monitorujemy przebieg robót od momentu zgłoszenia prac do końcowego odbioru inwestycji przez Klienta. Specjalizujemy się w wielobranżowym nadzorze w branży konstrukcyjnej, architektonicznej, wentylacyjnej i klimatyzacyjnej, drogowej oraz elektrycznej i sanitarnej. Do współpracy serdecznie zapraszamy inwestorów z Zielonej Góry.

Kompleksowe wykonanie projektu wykonawczego, przeglądy inwestycyjne i wiele więcej – poznaj pełną ofertę i skorzystaj z naszych usług

Do głównych zadań inspektora nadzoru inwestorskiego należy m.in. sprawowanie kontroli zgodności realizacji budowy z projektem i przepisami, sprawdzanie jakości wykonywanych robót budowalnych, udział w próbach i odbiorach technicznych urządzeń i instalacji, potwierdzenie zrealizowanych robót, usuwanie wad, a często też kontrolowanie rozliczeń budowy. W ProBuild reprezentując inwestora na budowie, dbamy o rzetelne wykonanie wszystkich tych zadań. Zajmujemy się weryfikacją projektu wykonawczego, kontrolujemy zgodność realizacji budowy na podstawie planów i kosztorysu projektu budowlanego. Dokładamy wszelkich starań, aby wykonywane przez nas czynności były jak najbardziej profesjonalne. Do każdej współpracy podchodzimy z pełnym zaangażowaniem, a powierzone nam zlecenia realizujemy w terminie. Zaufało nam już wielu Klientów z Zielonej Góry oraz okolicznych miejscowości.

Jeśli zainteresowała Cię nasza oferta zarządzania projektami budowlanymi – zapraszamy do kontaktu, Podczas rozmowy odpowiemy na wszystkie pytania oraz przekażemy szczegóły dotyczące zarówno naszej działalności, jak i usług.