Usługa BIM dla Inwestora

W zakresie usługi BIM dla Inwestora znajduje się:

 • Pomoc w określeniu celów BIM
  dla danego projektu
 • Pomoc w doborze  optymalnego systemu CDE
 • Przygotowanie wymagań,
  tj. BIM do SIWZ
 • Weryfikacja oferentów na etapie przetargu
  przede wszystkim pod kątem założonych w SIWZ wymagań BIM. Ponadto uczestnictwo w dialogach i naradach
 • Weryfikacja punktów kontrolnych (kamieni milowych)
  już na etapie projektowania oraz wykonawstwa
 • Audyt modeli BIM
  na etapie projektowania, wykonawstwa oraz przekazania do użytkowania
 • Pomoc w wyciągnięciu wniosków
  po zakończeniu procesu projektowania, ponadto budowy oraz eksploatacji, które można także zaimplementować do kolejnej inwestycji
 • Przygotowanie danych wsadowych
  oraz wypracowanie z klientem najlepszego rozwiązania pozwalającego skutecznie zarządzać obiektem
 • Wykorzystanie QRcode,
  głównie przy zarządzaniu obiektem
 • Wykonywanie przeglądów ogólnobudowlanych,
  sanitarnych a również wyposażenia BHP
 • Inwentaryzacja istniejących obiektów,
  przede wszystkim przy użyciu za pomocą skanowania 3D
 • Tworzenie modeli 3D
  na podstawie skanowania
 • Wykonywanie wielobranżowych koncepcji,
  tj.
  analiz, projektów budowlanych a także wykonawczych

Jeśli są Państwo zainteresowani usługą BIM dla Inwestora  – zapraszamy do kontaktu lub osobistych odwiedzin – Zielona Góra, ul. Gorzowska 7.