Usługa Zarządzanie budową

oferta skierowana jest do Klientów, którzy decydują się na wyłonienie wykonawców dla poszczególnych pakietów robót. Klient, który pragnie mieć pełną kontrolę nad kosztami wykonania prac budowlanych oraz szuka optymalizacji kosztowej znajdzie w tej formule optymalne rozwiązanie. Zapewnia ona pełną kontrolę nad zakresem robót, uzyskiwanie cen rynkowych za poszczególne prace budowlane oraz swobodę działań i decyzji w trakcie trwania prac.

W zakresie usług świadczonych w ramach Zarządzania Budową znajdą Państwo:

 • Opiniowanie  projektu budowlanego,
  wskazanie nieuzasadnionych kosztów, propozycje rozwiązań alternatywnych.
 • Szacunkowa wycena prac
  planowanych do wykonania na podstawie projektu budowlanego.
 • Opiniowanie projektu wykonawczego
  wskazanie nieuzasadnionych kosztów, propozycje rozwiązań alternatywnych.
 • Przygotowanie szczegółowej wyceny
  na podstawie projektu wykonawczego.
 • Pakietowanie i podział zakresu robót,
  dla których zostaną wyłonieni wykonawcy, przygotowanie harmonogramu robót.
 • Organizacja i przygotowanie przetargu na wykonawców
  poszczególnych pakietów robót, w tym opracowanie materiałów przetargowych dla poszczególnych zakresów, instrukcji dla oferentów przy uwzględnieniu wytycznych Klienta oraz prowadzenie procedury przetargowej w celu wyłonienia wykonawców.
 • Porównanie, weryfikacja prawidłowości wyceny robót,
  analiza ofert, wybór kandydatów wykonawców na poszczególne pakiety robót, zakwalifikowanych do wstępnych negocjacji.
 • Negocjacje z wykonawcami,
  rekomendacje i wyłonienie wykonawców poszczególnych pakietów robót.
 • Udział w pracach przygotowawczych na terenie budowy,
  współpraca z właściwymi organami w zakresie przekazania terminów poszczególnych robót budowlanych, uzyskanie oświadczeń i pozwoleń, nadzór kosztowo-techniczny na etapie wykonawstwa.
 • Bieżąca weryfikacja dokumentacji projektowej,
  nadzór techniczny, kontrola kosztów, terminowości oraz jakości wykonywanych robót.
 • Nadzorowanie realizacji robót pod względem zmian lokatorskich i inwestorskich,
  kontrola obiektu przed odbiorem, odbiór robót  i weryfikacja dokumentacji powykonawczej, obsługa gwarancyjna,  rozliczenie końcowe z wykonawcami.
 • Nadzór nad usuwaniem usterek
  w okresie gwarancji oraz uczestnictwo w przeglądach gwarancyjnych.