optymalizacja kosztów projektu budowlanego

Usługa zarządzanie budową

oferta skierowana jest do Klientów, którzy decydują się na wyłonienie wykonawców dla poszczególnych pakietów robót. Klient, który pragnie mieć pełną kontrolę nad kosztami wykonania prac budowlanych oraz szuka optymalizacji kosztowej znajdzie, w formule usługi zarządzanie budową, optymalne rozwiązanie. Innymi słowy –  zapewnia ona pełną kontrolę nad zakresem robót, uzyskiwanie cen rynkowych za poszczególne prace budowlane oraz swobodę działań i decyzji w trakcie trwania prac.

W zakresie usług świadczonych w ramach Zarządzania Budową znajdą Państwo:

 • Opiniowanie  projektu budowlanego,
  co w rezultacie skutkuje wskazaniem  nieuzasadnionych kosztów, propozycją rozwiązań alternatywnych.
 • Szacunkowa wycena prac
  planowanych do wykonania na podstawie projektu budowlanego.
 • Opiniowanie projektu wykonawczego
   – podobnie jak  dla projektu budowlanego – wskazaniem nieuzasadnionych kosztów oraz propozycją rozwiązań alternatywnych.
 • Przygotowanie szczegółowej wyceny
  przede wszystkim na podstawie projektu wykonawczego.
 • Pakietowanie i podział zakresu robót,
  dla których zostaną wyłonieni wykonawcy, przygotowanie harmonogramu robót.
 • Organizacja i przygotowanie przetargu na wykonawców
  poszczególnych pakietów robót, w tym opracowanie materiałów przetargowych dla poszczególnych zakresów, instrukcji dla oferentów przy uwzględnieniu wytycznych Klienta co ostatecznie prowadzi do  przeprowadzenia procedury przetargowej w celu wyłonienia wykonawców.
 • Porównanie, weryfikacja prawidłowości wyceny robót,
  po pierwsze – analiza ofert oraz wybór kandydatów wykonawców na poszczególne pakiety robót, zakwalifikowanych do wstępnych negocjacji.
 • Negocjacje z wykonawcami,
  które głównie polegają na przedstawieniu rekomendacji i wyłonieniu wykonawców poszczególnych pakietów robót.
 • Udział w pracach przygotowawczych na terenie budowy,
  współpraca z właściwymi organami w zakresie przekazania terminów poszczególnych robót budowlanych, uzyskanie oświadczeń i pozwoleń, nadzór kosztowo-techniczny na etapie wykonawstwa.
 • Bieżąca weryfikacja dokumentacji projektowej,
  nadzór techniczny, kontrola kosztów, terminowości oraz jakości wykonywanych robót.
 • Nadzorowanie realizacji robót pod względem zmian lokatorskich i inwestorskich,
  to jest kontrola obiektu przed odbiorem, odbiór robót ale i weryfikacja dokumentacji powykonawczej, obsługa gwarancyjna,  rozliczenie końcowe z wykonawcami.
 • Nadzór nad usuwaniem usterek
  w okresie gwarancji oraz dodatkowo uczestnictwo w przeglądach gwarancyjnych.

Jeśli są Państwo zainteresowani usługą zarządzanie budową – zapraszamy do kontaktu.