modelowanie informacji o budynku

BIM (Building Information Modeling),
czyli modelowanie informacji o budynku

Jest to proces projektowania, realizowania oraz zarządzania inwestycją budowlaną w całym cyklu życia projektu. BIM rewolucjonizuje budownictwo dzięki cyfrowemu tworzeniu i wymianie informacji między inwestorem, projektantem, wykonawcą oraz zarządcą obiektu. Proces BIM opiera się na bazodanowych modelach BIM tj. modelach 3D, których poszczególne elementy zaopatrzone w dane geometryczne i fizyczne oraz do których można przypisać cechy użytkowe, koszty, zapotrzebowanie na media itd.

Na podstawie modeli BIM można przeprowadzać różnorodne analizy i scenariusze. Zapewniają one,  przede wszystkim, skuteczniejsze oraz bardziej optymalne planowanie, projektowanie, budowanie oraz eksploatację obiektu. Modele BIM już na wczesnym etapie projektowania pozawalają na detekcję oraz eliminację kolizji projektowych i montażowych.

Modelowanie BIM – dlaczego trzeba zacząć je stosować?

Tworzenie wielobranżowych, trójwymiarowych modeli 3d na podstawie projektów budowlanych, przetargowych oraz wykonawczych

Dzięki modelom BIM możemy analizować oraz eliminować kolizje projektowe oraz montażowe. W konsekwencji możemy skrócić czas oraz koszt realizacji inwestycji. Odpowiednie wizualizowanie klientowi rozwiązań projektowych pozwala na wczesnym etapie wprowadzać zmiany, które na etapie realizacji są dużo bardziej kosztowne. Ponadto wykorzystując modele BIM na budowie usprawniamy proces realizacji i zarządzania.

Tworzenie prezentacji inżynierskich, fotorealistycznych wizualizacji w postaci zdjęć lub video z wykorzystaniem VR

Prezentacje inżynierskie, wizualizacje oraz video zapewniają klientowi lepszy pogląd na inwestycję w odróżnieniu od dokumentacji 2D. Pozwalają one wybrać odpowiedni wariant planowanego obiektu oraz pomagają w stosunkowo wczesnej fazie projektu wprowadzać poprawki. Dodatkowo dobrze przygotowana prezentacja inżynierska zestawi wszelkie braki oraz problemy związane z inwestycją.

Tworzenie modeli 3D terenu na potrzeby wyznaczenie optymalnego „0” obiektów oraz pod kątem obliczania i zoptymalizowania bilansu mas ziemnych

Pomagamy w podjęciu decyzji o lokalizacji projektowanych obiektów w oparciu o czynniki wpływające na koszt inwestycji tj. budowa geologiczna oraz ukształtowanie terenu. Znalezienie optymalnego usytuowania obiektu pozwala zminimalizować koszty prac ziemnych.

Tworzenie modeli 3D na potrzeby przedmiarowania oraz kosztorysowania

Proces BIM i związane z nim inteligentne oraz parametryczne obiekty 3D zapewniają dokładne zestawienia materiałowe dla obiektów lub ich części. Podczas projektowania czy budowy wspomagamy proces kosztorysowania i zamówień unikając żmudnego, wielokrotnego przeliczania tych samych elementów przy każdej zmianie w dokumentacji.

Tworzenie rodzin parametrycznych

Oferujemy przygotowanie inteligentnych obiektów 3D, które zawierają szereg informacji o produkcie takich geometria, wizualna prezentacja graficzna, materiał, numer katalogowy, informacje o komponentach w nim zawartych, o gwarancji oraz wiele innych. Producenci mogą umieścić stworzone przez nas rodziny w katalogach produktów czy stronach internetowych z których skorzystają architekci, konstruktorzy lub projektanci branżowi. Stosując parametryczne obiekty możemy znacznie skrócić czas projektowania, a co za tym idzie koszt projektu.

Tworzenie modeli powykonawczych

W procesie realizacji obiektu występuję wiele czynników (materiały, uproszczenie rozwiązań, zalecenia zmian, błędy projektowe czy  rozwijająca się technologia). Ten fakt sprawia, że efekt końcowy będzie wyglądał inaczej od projektu.
Zapewniamy na dowolnym etapie trwania projektu precyzyjne pomiary skanerami laserowymi 3D i dronami. Dostarczamy również modele BIM stworzone w oparciu o skanowanie. Istnieje wiele przypadków dla których stworzenie modelu powykonawczego jest niezbędne. Przed remontem czy modernizacją architekci oraz inżynierowie muszą zrozumieć i zapoznać istniejący obiekt aby zidentyfikować zagrożenia. Dzięki temu możemy uniknąć problemów wychodzących dopiero podczas realizacji. Na uwadze należy również mieć fakt, że w większości przypadków dokumentacja powykonawcza nijak się ma do projektowej.

Tworzenie modeli BIM na potrzeby zarządzania obiektem