Nadzór inwestorski Zielona góra

Usługa Nadzór Inwestorski

Nadzór inwestorski dedykowany jest Klientom oczekującym wsparcia w funkcji Inspektora Nadzoru w trakcie wykonywania robót budowlanych od zgłoszenia rozpoczęcia robót do odbioru końcowego inwestycji przez Klienta.  Dajemy Klientowi wsparcie w bieżącej kontroli jakości robót wykonywanych przez Wykonawcę, a także oceniamy zaawansowanie i tempo ich prac.

Specjalizujemy się w wielobranżowym nadzorze w branży architektonicznej, konstrukcyjnej, elektrycznej, sanitarnej, wentylacyjnej i klimatyzacyjnej oraz drogowej.

Usługa Bankowego Inspektora Nadzoru (BIN)

dedykujemy Klientom, których źródłem finansowania ich inwestycji są kredyty bankowe oraz do Banków, które je obsługują. Posiadana wiedza i doświadczenie pozwalają nam na prawidłową ocenę i okresową weryfikację prowadzonych prac. Oceniamy pod względem technicznym i formalnym, zgodnie z dokumentacją projektową, harmonogramem oraz budżetem inwestycji.

W przypadku dużych inwestycji usługa BIN, pozwala ograniczyć ryzyko kredytowe poprzez systematyczne dostarczanie kompleksowych i rzetelnych informacji dotyczących stanu rzeczywistego, jak również przebiegu finansowanej przez bank inwestycji.

W zakresie usług świadczonych w ramach Bankowego Inspektora Nadzoru oferujemy:

 • Przygotowanie raportu wstępnego
  który zawiera weryfikację dokumentacji projektowe, umów na roboty budowlane oraz ocenę uzyskanych pozwoleń a także analizę budżetu.
 • Monitorowanie inwestycji
  w okresie realizacji.
 • Zarządzanie wypłatą transz kredytowych
  to jest weryfikację a w konsekwencji akceptację faktur
 • Opinię końcową
  która dotyczy rzeczywistego stanu inwestycji, rozliczeń a także pozwoleń na użytkowanie, etc.

Jeśli są Państwo zainteresowani usługą nadzór inwestorski – zapraszamy do kontaktu.

Pełnobranżowy nadzór projektu budowlanego

Każdy Klient, który zleca realizację projektu budowlanego, oczekuje, że zostanie on wykonany w zgodzie z przepisami w zaplanowanym terminie i w granicach zamierzonych kosztów. Tylko wtedy inwestycja okaże się korzystna, a budynek będzie spełniał swoje zadanie przez wiele lat. Chcąc zadbać o to, by Klienci mieli pewność prawidłowego wykonywania robót budowlanych, w naszej firmie oferujemy usługę pełnobranżowego nadzoru nad projektem na terenie Zielonej Góry, ale też innych miast w całej Polsce.

Nadzór inwestorski od firmy z siedzibą w Zielonej Górze

W firmie ProBuild z siedzibą w Zielonej Górze świadczymy usługę nadzoru inwestorskiego dla Klientów w całym kraju, ze szczególnym uwzględnieniem województwa lubuskiego oraz regionów ościennych. Kompleksowo monitorujemy cały proces budowy, od kontroli wykonywania robót budowlanych w zgodzie z projektem i przepisami prawa, przez nadzór nad ich jakością oraz nakazywanie wykonawcy wprowadzania ewentualnych poprawek, po ocenę tempa prac, a także odbiór gotowej inwestycji.

Oferta autorskiego nadzoru projektu wykonawczego

Specjalizacją fachowców z naszej firmy jest przygotowywanie projektów koncepcyjnych, budowlanych i wykonawczych w ścisłym porozumieniu z Klientem. Dzięki temu decydując się na współpracę z ProBuild, mogą mieć Państwo pewność nie tylko profesjonalnie zaprojektowanej inwestycji, ale również realizacji w całkowitej zgodności z planem. Świadczymy usługi kompleksowego, autorskiego nadzoru technicznego projektu wykonawczego, których efektem jest prawidłowe wykończenie obiektu.

Profesjonalne usługi nadzoru budowlanego dla Klientów z Zielonej Góry, ale nie tylko

W ProBuild w Zielonej Górze na pierwszym miejscu zawsze stawiamy oczekiwania naszych Klientów, dlatego proponując pełnobranżowy nadzór projektów budowlanych, gwarantujemy pełen profesjonalizm, skrupulatność oraz minimalizację kosztów realizacji inwestycji. Dysponujemy rozległą, specjalistyczną wiedzą, zaś wieloletnie doświadczenie pozwala nam podejmować się nawet szczególnie wymagających zleceń. Zapraszamy!