weryfikacja dokumentacji przed przekazaniem do inwestora

Usługa BIM dla Biura projektowego

W zakresie usługi BIM dla Biura projektowego znajduje się:

 • Konsulting oraz pomoc w sprostaniu wymogom BIM
  tj. postawionym przez Inwestora
 • Koordynacja oraz zarządzanie procesem BIM,
  czyli  nasze wsparcie na etapie projektowania
 • Inwentaryzacja istniejących obiektów,
  która odbywa się za pomocą skanowania 3D
 • Tworzenie modeli BIM w branży architektonicznej, konstrukcyjnej, drogowej, sanitarnej, wentylacyjnej oraz elektrycznej również  na podstawie skanowania
 • Konsulting
  oraz wypracowanie standardów BIM dla biura projektowego
 • Weryfikacja modeli BIM
  oraz dokumentacji przed przekazaniem do Inwestora

Jeśli są Państwo zainteresowani usługą BIM dla Biur projektowych  – zapraszamy do kontaktu lub osobistych odwiedzin – Zielona Góra, ul. Gorzowska 7.

Weryfikacja dokumentacji przed przekazaniem do inwestora oraz inne usługi BIM

Zapraszamy do współpracy biura projektowe, które potrzebują wsparcia w BIM, czyli modelowaniu informacji o budynku. Proces ten obejmuje wszystkie etapy realizacji projektu, a wdrożenie go pozwala jeszcze lepiej zaplanować, zaprojektować oraz zbudować poszczególne elementy. Współpracując ze specjalistami z dziedziny BIM, możesz nawet na początku projektowania wykryć potencjalne komplikacje związane np. z montażem.

Zastosowanie nowoczesnych technologii w usługach BIM

Dzięki doświadczeniu w tworzeniu modeli BIM w wielu branżach – w tym między innymi w elektrycznej, wentylacyjnej, drogowej, konstrukcyjnej czy sanitarnej – dysponujemy wiedzą oraz rozwiązaniami, dzięki którym jesteśmy w stanie opracować optymalne standardy BIM dla biur projektowych. Usługi te obejmują szereg działań z zastosowaniem nowoczesnych technologii, w tym na przykład skanowanie 3D w celu inwentaryzacji obiektów. W ramach obsługi przeprowadzamy również weryfikację dokumentacji przed przekazaniem do inwestora. Zapraszamy do współpracy!