Usługa BIM dla Wykonawcy

W zakresie usługi BIM dla Wykonawcy znajduje się:

 • Konsulting
  w zakresie sprecyzowania wymagań BIM na budowie
 • Tworzenie planów dla BIM (plan BEP),
  które  wykonywane są na podstawie wymagań Inwestorów (EiR)
 • Szkolenie pracowników,
  czyli kadr z budów z obsługi oprogramowania BIM
 • Tworzenie modeli 3D
  na potrzeby ofertowania, budowy, BHP oraz dokumentacji powykonawczej
 • Wykonywanie cyfrowych bilansów mas ziemnych
 • Wykonywanie zestawień materiałów i kosztorysowania,
  czyli generowanie zestawień na podstawie modeli 3D
 • Dobór oraz tworzenie modeli 3D,
  przede wszystkim dla elementów wsporczych dla wszelkiego rodzaju instalacji budowlanych
 • Tworzenie widoków, a także wycinków modeli 3D
  na potrzeby przekazania oraz zobrazowania frontu robót firmom podwykonawczym
 • Wykorzystywanie QRcode
  na budowie, tj. dla dostaw prefabrykatów i konstrukcji stalowych
 • Zapewnienie menadżera, koordynatora oraz modelerów
  BIM na budowie
 • Konsulting w zakresie implementacji
  zaawansowanych narzędzi BIM na budowie (także praca z tabletami oraz platformami CDE)

Jeśli są Państwo zainteresowani usługą BIM dla Wykonawcy  – zapraszamy do kontaktu lub osobistych odwiedzin – Zielona Góra, ul. Gorzowska 7.